Pensioeningang.nl

Contact
+31 (0)6-507 497 13

Ga naar de inhoud
Wij helpen werknemers, ondernemingsraden, werkgevers en ondersteunen accountants
Er is nog heel veel te doen rond pensioen. Wij helpen u graag hierbij.
Voor de werknemer
Pensioen is het inkomen dat u ontvangt vanaf de datum dat u met pensioen gaat. Dat inkomen komt in plaats van uw salaris of eventueel vervangende uitkering. Uw pensioen bestaat uit 3 peilers:
1. De uitkering van de Algemene Ouderdomswet (AOW).
2. Het pensioen dat u bij uw werkgever(s) hebt opgebouwd.
3. De inkomsten die u eventueel zelf als aanvulling heeft geregeld.

Iedereen gaat maar één keer in zijn of haar leven met pensioen.
Voor de werkgever
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Wat wil je dat het pensioen doet voor je medewerkers? Past het idee over pensioen binnen de doelstellingen van het bedrijf? Pensioen moet inzichtelijk en begrijpelijk zijn. Heldere communicatie is belangrijk. En afspraak is afspraak.

Onze werkwijze is efficiënt en afgestemd met
de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Door onze ervaring en korte lijnen met verzekeraars
kunnen wij uw pensioenwensen invullen tegen lage kosten
Ondernemingsraden
Als een pensioenregeling wijzigt of als een nieuw pensioencontract wordt gesloten, heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Onze ervaring en oplossingen helpen ondernemingsraden om een goed advies als OR aan de ondernemer te kunnen geven.

Accountants
Als accountant bent u het aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon van de bedrijven waarvoor u werkt. Maar als accountant mag u niet adviseren over pensioen. Dat is het terrein van de pensioenadviseur. Met de introductie van de Wet toekomst pensioenen staat ons een enorme verandering te wachten voor een vernieuwd en versoberd pensioenstelsel. Binnen een paar jaar moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn. Wij staan u graag bij om dit goed in te vullen.

Diensten
Naast alle gebruikelijke actuariële werkzaamheden, die wij net zo goed menen te kunnen verrichten als anderen, zijn er specialismen die wij meer dan gemiddeld in de vingers hebben. Zoals de onderhandelingstrajecten met verzekeraars. Hierin hebben wij ruime ervaring en willen we altijd toegevoegde waarde leveren.
Pensioeningang.nl
Breedveldsingel  92
3055 PL  ROTTERDAM

+31 (0)6-507 497 13
Terug naar de inhoud