Voor De Werknemer - Pensioeningang.nl

Contact
+31 (0)6-507 497 13

Ga naar de inhoud
Als U Met Pensioen Gaat
Als u met pensioen gaat is dat meestal reden voor een feestje. Maar de ingang van het pensioen kan nog best ingewikkeld zijn. Wellicht heeft u een aanbod gekregen van uw pensioenuitvoerder om het pensioen tot uitkering te laten komen. Is dit wel de beste aanbieding voor u? Deskundige hulp kan uitkomst bieden. Wij zijn ervaren en ongebonden pensioenexperts, en voor ons is een pensioeningang niet ingewikkeld.
6 Redenen Om U Te Laten Helpen Door Pensioeningang.nl
1. Deskundig, in staat om u te helpen met de eventuele haken en ogen
Soms is het heel ingewikkeld. Allerlei gebeurtenissen in uw loopbaan kunnen uw totale pensioen opbouw onoverzichtelijk maken. Het kan zelfs voorkomen dat zaken nog niet, of niet juist zijn verwerkt tijdens de opbouw. In die situaties overleggen wij met de uitvoerder waar uw pensioen is opgebouwd. Wij zijn ook in staat om pensioen na te rekenen als er twijfel bestaat over de hoogte van het pensioen.
2. Persoonlijk, wij komen naar u toe
Het kan natuurlijk grotendeels on-line, maar wij geloven dat een goede inventarisatie het beste kan als we beiden met de papieren en de laptop aan tafel zitten. Volledige aandacht; misverstanden krijgen nagenoeg geen kans.
3. Maatwerk, wij bieden volledige begeleiding
We nemen u mee in de pensioenkeuzes die u kunt maken totdat de uitkering loopt. We doen het marktonderzoek en regelen de uitkering met de gekozen uitvoerder. Uiteraard neemt u zelf de beslissingen en blijft u betrokken bij het proces.
4. Onafhankelijk, geen aanbieder heeft een aandeel in ons
Wij kunnen objectief de beste opties aan u voorleggen. U vindt dat waarschijnlijk logisch, maar de meeste bemiddelaars zijn niet onafhankelijk. Voor ons maakt het niet uit bij welke maatschappij of uitvoerder uw pensioenkapitaal terechtkomt, wat voor u het beste is. Wij zijn volkomen onafhankelijk en ontvangen nergens provisie of commissie voor. Omgekeerd hebben wij ook geen aandelen in de partijen waar uw pensioenkapitaal terechtkomt.
5. Verwachting, een realistisch vooruitzicht
Pensioen kan soms tegenvallen. Vooral in het verleden werden projecties gemaakt met een tienvoud aan rendement dat we tegenwoordig kennen. Wij kunnen bij de eerste ontmoeting vaak al indicatief inschatten waar u in totaal op mag rekenen. Dit helpt u een goede keuze te maken in de mogelijkheden die er voor u zijn.
6. Efficiënt, lage kosten
Onze werkwijze is efficiënt en afgestemd met de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Door onze ervaring en korte lijnen met verzekeraars kunnen wij uw pensioeningang regelen tegen lage kosten.

Wij regelen de ingang van uw pensioen zoals u dat wilt
Inventarisatie (vanaf € 150,-)
Onze dienstverlening start idealiter met een inventarisatie van uw persoonlijke situatie. Dit is nodig om uw pensioenrechten te inventariseren en handig voor het contact en de formaliteiten. Daarvoor maken we onder meer gebruik van uw gegevens in het pensioenregister, die alleen door u geraadpleegd kunnen worden met uw DigiD. Naast de inventarisatie van de rechten, wordt er ook gekeken naar de ingangsdata van de rechten en of dit samenvalt met allerlei overheidsvergoedingen die men soms heeft. In veel pensioenregelingen is uitstel een mogelijkheid, maar wettelijk kan dit soms zijn geblokkeerd.

Het kan zijn dat de informatie uit het pensioenregister en uw eigen gegevens samen niet uw hele carrière dekt. Dat kan meerdere oorzaken hebben, zoals afgekochte pensioenaanspraken, of vertraging in verwerking of omdat rechten soms van uitvoerder veranderen. We kunnen dan de rechten rechtstreeks opvragen bij de uitvoerder.

Flexibilisering is een vraagstuk apart, omdat de AOW en het pensioen uit uw loopbaan praktisch nooit tegelijk ingaan. Bij meerdere pensioenregelingen heeft u waarschijnlijk verschillende pensioeningang momenten. Het ligt voor de hand deze rechten te verplaatsen naar één ingangsmoment. Dat zetten we allemaal op een rij voor u.
Pensioeningang regelen (vanaf € 250,-)
Uiteindelijk wordt u vooral ook aan het denken gezet omdat er wellicht premieovereenkomsten in uw loopbaan zijn geïntroduceerd. Hiermee bouwt u een kapitaal op waarmee u bij uw pensioeningang een maandelijkse uitkering moet aankopen. Het loont daarbij zeer om de markt te verkennen want de aanbieders passen geregeld hun tarieven voor 'direct ingaand pensioen' aan op marktrente en overlevingsstatistieken. Dit wordt 'shoppen' genoemd in de pensioenwereld.
Wij doen een onderzoek wat uw kapitaal aan pensioen oplevert bij een aantal uitvoerders, leggen de uitkomsten aan u voor en lichten dit objectief toe. U beslist uiteindelijk zelf bij welke pensioenverzekeraar uw kapitaal wordt aangewend. Nadat u een offerte heeft getekend, kan elders net de prijs iets zijn gezakt. Het blijft altijd een momentopname, maar we geven u wel het meest actuele inzicht op dat moment.
Wanneer de keuze omtrent het aan te wenden kapitaal en/of de flexibilisering van de rechten is gemaakt, kunnen wij deze communiceren aan de uitvoerder. Onze bemiddeling en monitoring loopt door zolang het nodig is, in principe tot het moment dat de uitkering volledig loopt.
Plausibiliteitstoets en eventuele verdere controle (vanaf € 175,-)
Twijfelt u aan de juistheid van de hoogte van uw pensioen? Wij kunnen op basis van een aantal gegevens, van u zelf en van de pensioenregelingen, nagaan of uw rechten plausibel zijn. Hiermee wordt uw pensioen niet exact nagerekend, maar op grote lijnen ingeschat.

Hulp bij klachten tijdens of na de pensioeningang,  
Advies bij uw keuzes bij pensioeningang of bij de pensioen opbouw,
Hulp bij ingang van het nabestaandenpensioen;
Meestal gebeurt het niet, maar als het gebeurt, is het heel vervelend. Uw uitkering ondervindt om welke reden dan ook problemen, of nog erger: uw uitvoerder komt terug op de hoogte van een reeds lopende uitkering. Naast begeleiding en bemiddeling kunnen we u ook adviseren bij uw keuze. Omdat we een AFM vergunning hebben mogen wij voor u als adviseur optreden naar de pensioenuitvoerders. Hiervoor dienen we een zogenaamd klantprofiel te maken, waarvoor we een aantal zaken over uw persoonlijke financiële situatie moeten weten. Als uw onverhoopt komt te overlijden gaat er meestal een nabestaandenpensioen in. Ook dit is een pensioeningang. Maar hier geldt dat u zich er juist niet op heeft voorbereid en er waarschijnlijk niet mee bezig wilt zijn, terwijl het wel nodig is om snel te schakelen. Natuurlijk kunt u hiervoor ook bij ons terecht. Als u ons belt, kunnen we snel inschatten wat er moet gebeuren.

Snelle levering
Heeft uw dossier superspoed? Bel ons gerust op en we kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Onze Toekomstvisie Voor Pensioen
Hans Steijger ziet een omgeving waarin iedereen pensioen begrijpt
en weet waar hij of zij op kan rekenen op de ingangsdatum van het pensioen.
Pensioeningang.nl
Breedveldsingel  92
3055 PL  ROTTERDAM

+31 (0)6-507 497 13
Terug naar de inhoud