Voor De Werkgever - Pensioeningang.nl

Contact
+31 (0)6-507 497 13

Ga naar de inhoud
Wij helpen werkgevers, ondernemingsraden en werknemers
Er is nog veel werk te doen om te zorgen dat uw pensioenregeling straks ook voldoet aan alle wetten en regels.
Stappenplan Pensioenadvies
Inventarisatie
Op basis van uw kennis en ervaring met pensioenregelingen stellen we samen vast welke verwachtingen er zijn en welke keuzes gemaakt kunnen worden om wensen in te vullen. We houden rekening met de intenties voor het opzetten of aanpassen van een pensioenregeling en de bereidheid om risico's te nemen die acceptabel zijn voor zowel werkgever als werknemers.
Analyse
We kijken naar reeds gemaakte afspraken, of er een cao van toepassing is en of er vrije keuzes gemaakt kunnen worden om een pensioenregeling vorm te geven. We houden ook rekening met wet- en regelgeving, de marktomstandigheden en de actuele productinformatie van de verschillende aanbieders.
Advies
Als alle informatie is beoordeeld, volgt een passend advies.
Uw pensioenadviseur
én Actuarieel Analist,
Hans Steijger
Actuarieel analisten zijn professionals die (financiële) risico’s identificeren en kwantificeren. De belangrijkste competentie is het praktisch invulling geven aan de problemen van vandaag, het inschatten van risico's en adviseren over de financiële gevolgen.
Ik ben iemand die direct vertrouwen uitstraalt en mensen op hun gemak stelt. Ik geef mensen het gevoel dat er duidelijkheid komt over de problematiek. Ik heb een no nonsens aanpak en maak moeilijke dingen simpel, zodat deze aansluiten bij het opleidings-, kennis- en ervaringsniveau van de betrokken klant. Ik zal ernaar streven om altijd net iets meer te bereiken dan het gestelde, heb een hoog werktempo en gevoel voor richting wat met zich meebrengt dat ik kan improviseren.
Missie
Als je met pensioen gaat: Wat is er al geregeld?
Strategie
Als alles geregeld is, is er geen probleem. Maar als er een hiaat is tussen wat je wilt en wat er al geregeld is, wat dan? Hoe gaan we dat gat dichten?
Pensioeningang in zicht
Wilt u als werkgever uw werknemers probleemloos met pensioen laten gaan?
Wij nemen de zorg rond de pensioeningang uit handen.
Tactiek
Je kan niet overal expert in zijn, maar wat we doen doen we goed, efficiënt en we houden het simpel.

Dienstverlening
Aandachtsgebieden zijn onder andere het beoordelen van collectieve pensioenregelingen, het verrichten van actuariële berekeningen, het adviseren bij fusies en overnames, het voeren van onderhandelingen, het maken van planningen en andere vragen op actuarieel of pensioengebied.
Pensioeningang.nl
Breedveldsingel  92
3055 PL  ROTTERDAM

+31 (0)6-507 497 13
Terug naar de inhoud